vài tháng trước, chúng tôi lặng lẽ phát hành bản beta đầu tiên của cơ sở dữ liệu trình cài đặt gia đình tự động của chúng tôi. Chúng tôi đã có một phản ứng tuyệt vời và chúng tôi đã giữ thông tin về 70 công ty lắp đặt nhà thông minh hàng đầu của Vương quốc Anh, tất cả đều có thể tìm kiếm theo khu vực và dịch vụ.

Vì vậy, nếu bạn sống ở Midlands và bạn muốn một công ty có thể cài đặt hệ thống cáp có cấu trúc và có lẽ là ánh sáng thông minh, thì với một vài lần nhấp vào mẫu tìm kiếm của chúng tôi, bạn sẽ có một danh sách các công ty phù hợp với truy vấn của bạn trong vài giây.

Nhấn vào đây để tìm kiếm trình cài đặt hoàn hảo của bạn.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

Leave a comment

Your email address will not be published.