Một bài viết ngắn rất hay về cách người đàn ông này gắn mac nhỏ của mình dưới một đơn vị nhà bếp, sau đó mở rộng các cổng của nó lên một tấm Ống ổ cắm đôi của Vương quốc Anh, hoàn chỉnh với USB, Power, Video Out và Ethernet ETHERNET ETC …

Bố tôi muốn lắp đặt một máy tính trong bếp, ẩn, và với một ít hoặc không có cáp có thể nhìn thấy. Viết một TV vào thiết lập bằng cách nào đó. Tình huống: Nhà bếp gần đây đã được đại tu, lát gạch, trát và dọn dẹp. Vì vậy, tôi đã có một tấm bạt trống để làm việc.

Đọc toàn bộ bài viết ngắn đầy đủ với rất nhiều hình ảnh ở đây.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

Leave a comment

Your email address will not be published.